EN |    7:46:25 PM   1397 / 05 / 28
    ورود

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

 

 

 

 

 
 

 
سمینار مدیریت مالی در نظام سلامت هفتم و هشتم آذرماه 97 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار می شود...

1397 / 05 / 25  -7:26
تعداد مشاهدات :6

جشنواره ملی جهادگران علم و فناوری با حضور کلیه اقشار بسیج در سطح سپاه های سراسر کشور و مراکز علم و فناوری برگزار می شود...

1397 / 05 / 20  -9:21
تعداد مشاهدات :15

 

 

 
 

 
کلاس های ارشد و دکتری وزارت بهداشت با 10 درصد تخفیف ویژه پرسنل دانشگاه توسط گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی برگزار می شود...

1397 / 05 / 24  -11:2
تعداد مشاهدات :11

دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارتقای عملکرد نظام آموزشی دانشگاه‌ها اقدام به برگزاری سومین فراخوان ثبت‌نام و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگا‌ه‌ها از تاریخ 15/5/97 لغایت 31/5/97 نموده است...

1397 / 05 / 23  -8:51
تعداد مشاهدات :16

 

 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
Collapse اخبار وب دا کاشاناخبار وب دا کاشان
فیلم و انیمیشن
معرفی مسئول روابط عمومی دانشگاه
شورای پیشنهادات دانشگاه
فرم های روابط عمومی دانشگاه
سمعی بصری دانشگاه
Collapse سالن اجتماعات دانشگاهسالن اجتماعات دانشگاه
سالن دکتر محمد قریب
سالن شهداء
آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه
Collapse برنامه زمانی سالن های همایش دانشگاهبرنامه زمانی سالن های همایش دانشگاه
برنامه فروردین سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه اردیبهشت سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه خرداد سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه تیر سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه مرداد سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه شهریور سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه مهر سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه آبان سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه آذر سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه دی ماه سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه بهمن سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه اسفند سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه فروردین سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه اردیبهشت سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه خرداد سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه تیر سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه مرداد سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه دی سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه شهریور سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه مهر سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه آذر سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه بهمن سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه اسفند سال 93 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه فروردین سال 94 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه اردیبهشت سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه خرداد سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه تیر سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه مرداد سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه شهریور سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه مهر سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه آبان سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه آذر سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه دی سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه بهمن سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه اسفند سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه فروردین سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه اردیبهشت سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه خرداد سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه تیر سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه مرداد سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه شهریور سال 95|سالن اجتماعات |دانشگاه|وبدا
برنامه مهر سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه آبان سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه آذر سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه دی سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه بهمن سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه اسفند سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
Collapse فیلمهای مراسمات برگزار شدهفیلمهای مراسمات برگزار شده
مراسمات برگزار شده سال83|در دانشگاه |علوم پزشکی|کاشان
مراسمات برگزار شده سال92|در دانشگاه |علوم پزشکی|کاشان
مراسمات برگزار شده سال84|در دانشگاه |علوم پزشکی|کاشان
فیلمهای مراسمات برگزار شده
آشنایی با وبدا
تماس با ما
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
مسئول روابط عمومی
کارکنان روابط عمومی
هیئت تحریریه نشریه حیات
شرح وظایف روابط عمومی
اهداف روابط عمومی
چارت سازمانی روابط عمومی
تاریخچه روابط عمومی
خدمات و روش انجام وظایف
روابط عمومی از نگاه آمار
رابطین روابط عمومی
فرهنگ سلامت
انتصابات ریاست دانشگاه
جوابیه به رسانه ها
Collapse مسابقه فرهنگ سلامتمسابقه فرهنگ سلامت
ارسال پاسخ
مسابقه فرهنگ سلامت
فرمهای روابط عمومی
پیام به همکاران
Collapse ماهنامه حیاتماهنامه حیات
ماهنامه حیات
ماهنامه حیات
ماهنامه حیات
اطلاعیه ها
اطلاعیه
همایش روابط عمومی
اطلاعیه پیشنهادات
مسابقه بیست و پنج سالگی دانشگاه
اطلاعیه 2
گزارش تصویری پروژه های عمرانی
روزنامه های کثیرالانتشار
برندگان|مسابقه |ربع قرن حیات دانشگاه|علوم پزشکی|کاشان
غربالگری فشار خون
برنامه دی ماه سال 92 سالن اجتماعات دانشگاه
گالری عکس وبدا
گالری عکس وبدا
همایش ها و سمینارها
گالری عکس وب دا
لینک های مفید وب دا
برنامه فروردین سال93 سالن اجتماعات دانشگاه
مراسمات برگزار شده سال84|در دانشگاه |علوم پزشکی|کاشان
پرسش و پاسخ
خبرگزاریها و وبسایتهای خبری
وبسایتهای مرتبط
پوسته جدید
وب دای جدید
برنامه فروردین سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه تیر سال 94سالن اجتماعات دانشگاه
برنامه فروردین سال 95 سالن اجتماعات دانشگاه
فرآیندهای روابط عمومی دانشگاه
مجمع خیرین سلامت کاشان
روسای سابق دانشگاه علوم پزشکی