EN |
    ورود
   5:09:50 AM

"خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطا کن که بتوانیم ناشر بخشی از خبری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد"
 

1396 / 07 / 28
 
گالری تصاویر
آزمون کارشناسی ارشد
آزمون کارشناسی ارشد
1396 / 05 / 25 تعداد تصاویر : 1
مراسم سالگرد ارتحال امام
مراسم سالگرد ارتحال امام
1394 / 05 / 26 تعداد تصاویر : 4
تجمع جامعه پزشکی در حمایت از غزه
تجمع جامعه پزشکی در حمایت از غزه
1393 / 06 / 16 تعداد تصاویر : 12
بازدید گروه ارزیابی
بازدید گروه ارزیابی
1396 / 05 / 25 تعداد تصاویر : 8
آرمون استخدامی علوم پزشکی
آرمون استخدامی علوم پزشکی
1394 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 5
نشست مدیران دانشگاه
نشست مدیران دانشگاه
1393 / 06 / 16 تعداد تصاویر : 5
جلسه هیئت امناء
جلسه هیئت امناء
1396 / 05 / 25 تعداد تصاویر : 4
جشن پلاک هشت
جشن پلاک هشت
1394 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 6
کلنگ زنی مرکز صاحب الزمان(عج
کلنگ زنی مرکز صاحب الزمان(عج
1393 / 06 / 16 تعداد تصاویر : 6
سمینار بهداشت حرفه ای
سمینار بهداشت حرفه ای
1396 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 5
نقد فیلم ایران برگر
نقد فیلم ایران برگر
1394 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 4
کلنگ زنی مرکز شهیدان تقی زاده
کلنگ زنی مرکز شهیدان تقی زاده
1393 / 06 / 11 تعداد تصاویر : 8
نشست فعالین با ریاست
نشست فعالین با ریاست
1396 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 6
سمینار آسم و آلرژی
سمینار آسم و آلرژی
1394 / 04 / 24 تعداد تصاویر : 6
بازدید ریاست از بیمارستان سیدالشهدا
بازدید ریاست از بیمارستان سیدالشهدا
1393 / 06 / 11 تعداد تصاویر : 9
مراسم یاد یاران
مراسم یاد یاران
1396 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 4
اردوی دانشجویی نیاسر
اردوی دانشجویی نیاسر
1394 / 04 / 24 تعداد تصاویر : 12
بازدید معاون درمان از تحول سلامت
بازدید معاون درمان از تحول سلامت
1393 / 06 / 09 تعداد تصاویر : 6
هفته خوابگاه ها
هفته خوابگاه ها
1396 / 05 / 12 تعداد تصاویر : 8
شب نشینی سوم خرداد
شب نشینی سوم خرداد
1394 / 04 / 24 تعداد تصاویر : 6
کمیته شیر مادر
کمیته شیر مادر
1393 / 06 / 09 تعداد تصاویر : 3
جشن روابط عمومی
جشن روابط عمومی
1396 / 05 / 12 تعداد تصاویر : 7
حضور وزیر محترم بهداشت در کاشان
حضور وزیر محترم بهداشت در کاشان
1394 / 03 / 27 تعداد تصاویر : 35
جلسه دانشگاهی تحول سلامت
جلسه دانشگاهی تحول سلامت
1393 / 06 / 09 تعداد تصاویر : 3
همایش خانواده و دانشگاه
همایش خانواده و دانشگاه
1396 / 05 / 12 تعداد تصاویر : 6
همایش خانواده و دانشگاه
همایش خانواده و دانشگاه
1394 / 03 / 27 تعداد تصاویر : 9
مراسم روز پزشک و داروساز
مراسم روز پزشک و داروساز
1393 / 06 / 05 تعداد تصاویر : 9
جشن مامایی
جشن مامایی
1396 / 05 / 12 تعداد تصاویر : 6
آزمون ارشد گروههای پزشکی
آزمون ارشد گروههای پزشکی
1394 / 03 / 27 تعداد تصاویر : 6
برگزاری آزمون دستیاری در دانشگاه
برگزاری آزمون دستیاری در دانشگاه
1393 / 06 / 05 تعداد تصاویر : 3
جشن علوم آزمایشگاهی
جشن علوم آزمایشگاهی
1396 / 04 / 04 تعداد تصاویر : 6
راهپیمایی گروه کوهنوردی دانشگاه
راهپیمایی گروه کوهنوردی دانشگاه
1394 / 03 / 27 تعداد تصاویر : 6
بازدید از روند اجرای برنامه سلامت
بازدید از روند اجرای برنامه سلامت
1393 / 06 / 04 تعداد تصاویر : 5
خیرین سلامت
خیرین سلامت
1396 / 04 / 04 تعداد تصاویر : 6
مراسم بزرگداشت مقام استاد
مراسم بزرگداشت مقام استاد
1394 / 03 / 23 تعداد تصاویر : 20
جلسه دانشگاهی برنامه تحول سلامت
جلسه دانشگاهی برنامه تحول سلامت
1393 / 05 / 16 تعداد تصاویر : 5
معارفه مدیران روابط عمومی
معارفه مدیران روابط عمومی
1396 / 04 / 04 تعداد تصاویر : 5
دیدار اساتید با آیت الله نمازی
دیدار اساتید با آیت الله نمازی
1394 / 03 / 23 تعداد تصاویر : 5
بازدید طرح تحول سلامت در آران وبیدگل
بازدید طرح تحول سلامت در آران وبیدگل
1393 / 05 / 16 تعداد تصاویر : 9
دیدار هیئت علمی با ریاست 96
دیدار هیئت علمی با ریاست 96
1396 / 04 / 02 تعداد تصاویر : 8
جشن مبعث حضرت رسول اکرم(ص
جشن مبعث حضرت رسول اکرم(ص
1394 / 03 / 02 تعداد تصاویر : 6
بازدید تحول سلامت بیمارستان متینی
بازدید تحول سلامت بیمارستان متینی
1393 / 05 / 15 تعداد تصاویر : 2
بازدید از اورژانس های جاده ای
بازدید از اورژانس های جاده ای
1396 / 04 / 02 تعداد تصاویر : 4
کرسی آزاد اندیشی
کرسی آزاد اندیشی
1394 / 03 / 02 تعداد تصاویر : 4
ضیافت اندیشه اساتید
ضیافت اندیشه اساتید
1393 / 05 / 15 تعداد تصاویر : 15
دیدار با مسئولین بیمارستان یثربی
دیدار با مسئولین بیمارستان یثربی
1396 / 03 / 12 تعداد تصاویر : 3
همایش بزرگداشت هفته سلامت
همایش بزرگداشت هفته سلامت
1394 / 03 / 02 تعداد تصاویر : 9
بازدید تحول سلامت بیمارستان بهشتی
بازدید تحول سلامت بیمارستان بهشتی
1393 / 05 / 15 تعداد تصاویر : 6
دیدار نوروزی ریاست با پرسنل
دیدار نوروزی ریاست با پرسنل
1396 / 03 / 12 تعداد تصاویر : 9
جشن روز جهانی مامایی
جشن روز جهانی مامایی
1394 / 03 / 02 تعداد تصاویر : 6
دیدار ریاست دانشگاه با امام جمعه برزک
دیدار ریاست دانشگاه با امام جمعه برزک
1393 / 05 / 05 تعداد تصاویر : 5
 هیأت رئیسه دانشگاه
هیأت رئیسه دانشگاه
1396 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 4
کرسی تلاوت
کرسی تلاوت
1394 / 03 / 02 تعداد تصاویر : 6
بازدید دکتر اعرابی ازمرکز بهداشتی برزک
بازدید دکتر اعرابی ازمرکز بهداشتی برزک
1393 / 05 / 05 تعداد تصاویر : 9
ارزیابی اعتباربخشی دانشگاه
ارزیابی اعتباربخشی دانشگاه
1396 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 5
جشن مصرف منطقی دارو
جشن مصرف منطقی دارو
1394 / 03 / 02 تعداد تصاویر : 8
بازدید دکتر اعرابی ازمرکز بهداشتی ازوار
بازدید دکتر اعرابی ازمرکز بهداشتی ازوار
1393 / 05 / 05 تعداد تصاویر : 7
فعالین فرهنگی با ریاست
فعالین فرهنگی با ریاست
1396 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 5
جشن روز جهانی بهداشت حرفه ای
جشن روز جهانی بهداشت حرفه ای
1394 / 03 / 02 تعداد تصاویر : 5
تفاهمنامه بین دانشگاه و شهرداری کاشان
تفاهمنامه بین دانشگاه و شهرداری کاشان
1393 / 05 / 05 تعداد تصاویر : 6
معاونت غذا و دارو با ریاست
معاونت غذا و دارو با ریاست
1396 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 3
همایش سلامت و ایمنی غذا
همایش سلامت و ایمنی غذا
1394 / 03 / 02 تعداد تصاویر : 5
بازدید مسئولین وزارت بهداشت از روند اجرای طرح تحول نظام  سلامت
بازدید مسئولین وزارت بهداشت
1393 / 05 / 05 تعداد تصاویر : 9
معاونین پژوهشی منطقه 7
معاونین پژوهشی منطقه 7
1396 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 5
همایش سلامت مدرسه ولیعصر94/2/7
همایش سلامت مدرسه ولیعصر
1394 / 02 / 28 تعداد تصاویر : 6
کمیته فنی دارو و تجهیزات
کمیته فنی دارو و تجهیزات
1393 / 05 / 05 تعداد تصاویر : 3
جلسه هیأت علمی با ریاست
جلسه هیأت علمی با ریاست
1396 / 01 / 28 تعداد تصاویر : 4
گردهمایی کانونها و تشکلهای دانشجویی5/2/94
گردهمایی کانونها و تشکلهای دانشجویی
1394 / 02 / 28 تعداد تصاویر : 7
نشست کشوری تازه های دیابت
نشست کشوری تازه های دیابت
1393 / 05 / 05 تعداد تصاویر : 18
جشن نفس
جشن نفس
1396 / 01 / 28 تعداد تصاویر : 9
سخنرانی رییس دانشگاه در نمازجمعه به مناسبت هفته سلامت
سخنرانی رییس دانشگاه در نمازجمعه
1394 / 02 / 28 تعداد تصاویر : 5
بازدید از فرآیند طرح تحول سلامت نقوی
بازدید از فرآیند طرح تحول سلامت نقوی
1393 / 05 / 05 تعداد تصاویر : 7
آموزش شبکه مجازی
آموزش شبکه مجازی
1395 / 12 / 27 تعداد تصاویر : 4
همایش دیابت 2/2/94
همایش دیابت
1394 / 02 / 28 تعداد تصاویر : 4
گردهمایی بسیجیان دانشگاه
گردهمایی بسیجیان دانشگاه
1393 / 04 / 16 تعداد تصاویر : 10
جشن روپوش سفید
جشن روپوش سفید
1395 / 12 / 27 تعداد تصاویر : 6
جشن علوم آزمایشگاهی
جشن علوم آزمایشگاهی
1394 / 02 / 17 تعداد تصاویر : 13
مراسم یاد یاران
مراسم یاد یاران
1393 / 04 / 16 تعداد تصاویر : 9
کارگاه اخلاق در پزشکی
کارگاه اخلاق در پزشکی
1395 / 12 / 27 تعداد تصاویر : 5
شورای خیرین سلامت
شورای خیرین سلامت
1394 / 02 / 17 تعداد تصاویر : 11
نشست سیاسی
نشست سیاسی
1393 / 04 / 14 تعداد تصاویر : 5
یادبود رفسنجانی
یادبود رفسنجانی
1395 / 12 / 21 تعداد تصاویر : 6
نشست ریاست دانشگاه با سوپروایزرها
نشست ریاست دانشگاه با سوپروایزرها
1394 / 02 / 17 تعداد تصاویر : 5
بازدید طرح تحول سلامت
بازدید طرح تحول سلامت
1393 / 04 / 14 تعداد تصاویر : 13
هفته گزینش
هفته گزینش
1395 / 12 / 21 تعداد تصاویر : 6
نشست خبرنگاران
نشست خبرنگاران
1394 / 02 / 07 تعداد تصاویر : 7
مراسم گرامیداشت سوم خرداد
مراسم گرامیداشت سوم خرداد
1393 / 04 / 12 تعداد تصاویر : 15
نشست خبری معاونت درمان
نشست خبری معاونت درمان
1395 / 12 / 21 تعداد تصاویر : 5
معارفه جمعی از مدیران دانشگاه
معارفه جمعی از مدیران دانشگاه
1394 / 02 / 07 تعداد تصاویر : 8
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مامایی
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان مامایی
1393 / 04 / 12 تعداد تصاویر : 3
کرسی تلاوت
کرسی تلاوت
1395 / 12 / 21 تعداد تصاویر : 9
جلسه شورای فرهنگی
جلسه شورای فرهنگی
1394 / 02 / 07 تعداد تصاویر : 3
مراسم پدران آسمانی
مراسم پدران آسمانی
1393 / 03 / 03 تعداد تصاویر : 11
جشن آوای مهر
جشن آوای مهر
1395 / 12 / 05 تعداد تصاویر : 9
بازدید از آزمایشگاه بهشتی
بازدید از آزمایشگاه بهشتی
1394 / 02 / 03 تعداد تصاویر : 11
بازدید هیات بورد تخصصی دندانپزشکی
بازدید هیات بورد تخصصی دندانپزشکی
1393 / 03 / 03 تعداد تصاویر : 19
تجلیل از بازنشستگان
تجلیل از بازنشستگان
1395 / 12 / 05 تعداد تصاویر : 9
مراسم روز دندانپزشک
مراسم روز دندانپزشک
1394 / 02 / 03 تعداد تصاویر : 12
گرامیداشت هفته خوابگاه ها
گرامیداشت هفته خوابگاه ها
1393 / 03 / 03 تعداد تصاویر : 14
مراسم روز دانشجو
مراسم روز دانشجو
1395 / 12 / 05 تعداد تصاویر : 9
جشن فناوری هسته ای
جشن فناوری هسته ای
1394 / 02 / 02 تعداد تصاویر : 5
مراسم روز ماما
مراسم روز ماما
1393 / 03 / 03 تعداد تصاویر : 9
تریبون آزاد دانشجویی
تریبون آزاد دانشجویی
1395 / 12 / 05 تعداد تصاویر : 10
جلسه هیأت امنای دانشگاه
جلسه هیأت امنای دانشگاه
1394 / 02 / 02 تعداد تصاویر : 4
بازدید رئیس دانشگاه از طرح تحول سلامت
بازدید رئیس دانشگاه از طرح تحول سلامت
1393 / 03 / 03 تعداد تصاویر : 6
معاونین آموزشی وزارت
معاونین آموزشی وزارت
1395 / 12 / 05 تعداد تصاویر : 5
مراسم گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه و روز زن
مراسم گرامیداشت روز زن
1394 / 01 / 30 تعداد تصاویر : 9
همایش بهداشت حرفه ای
همایش بهداشت حرفه ای
1393 / 03 / 03 تعداد تصاویر : 8
گرامیداشت هفته بسیج
گرامیداشت هفته بسیج
1395 / 12 / 05 تعداد تصاویر : 8
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ورود86
جشن فارغ التحصیلی رشته پزشکی
1394 / 01 / 30 تعداد تصاویر : 6
مراسم روز استاد
مراسم روز استاد
1393 / 03 / 01 تعداد تصاویر : 16
شورای صنفی مرکزی
شورای صنفی مرکزی
1395 / 11 / 28 تعداد تصاویر : 6
بازدید سرزده از بیمارستان بهشتی
بازدید سرزده از بیمارستان بهشتی
1394 / 01 / 27 تعداد تصاویر : 9
مناظره دانشگاهی
مناظره دانشگاهی
1393 / 03 / 01 تعداد تصاویر : 9
حاشیه های حضور وزیر بهداشت
حاشیه های حضور وزیر بهداشت
1395 / 10 / 29 تعداد تصاویر : 25
نشست هفته سلامت
نشست هفته سلامت
1394 / 01 / 27 تعداد تصاویر : 3
دومین سمینار موج سوم رفتارشناختی
دومین سمینار موج سوم رفتارشناختی
1393 / 03 / 01 تعداد تصاویر : 13
حضور وزیر بهداشت در کاشان
حضور وزیر بهداشت در کاشان
1395 / 10 / 16 تعداد تصاویر : 20
تقدیر از خبرنگاران سلامت
تقدیر از خبرنگاران سلامت
1394 / 01 / 27 تعداد تصاویر : 3
کوهگشت خانوادگی
کوهگشت خانوادگی
1393 / 03 / 01 تعداد تصاویر : 3
بازدید بازرسان دندانپزشکی
بازدید بازرسان دندانپزشکی
1395 / 10 / 14 تعداد تصاویر : 7
دیدار نوروزی ریاست دانشگاه
دیدار نوروزی ریاست دانشگاه
1394 / 01 / 27 تعداد تصاویر : 15
هفته سلامت در نماز جمعه
هفته سلامت در نماز جمعه
1393 / 03 / 01 تعداد تصاویر : 8
هم اندیشی اساتید و دانشجویان
هم اندیشی اساتید و دانشجویان
1395 / 10 / 14 تعداد تصاویر : 7
گزارش فعالیت های نوروزی
گزارش فعالیت های نوروزی
1394 / 01 / 26 تعداد تصاویر : 12
افتتاح کانون تخصصی سلامت
افتتاح کانون تخصصی سلامت
1393 / 02 / 31 تعداد تصاویر : 6
کارگاه داده کاوی
کارگاه داده کاوی
1395 / 10 / 14 تعداد تصاویر : 7
مانور بسیج سلامت نوروزی
مانور بسیج سلامت نوروزی
1394 / 01 / 26 تعداد تصاویر : 3
افتتاح پایگاه بهداشتی طالقانی
افتتاح پایگاه بهداشتی طالقانی
1393 / 02 / 31 تعداد تصاویر : 12
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه
جلسه هیأت رئیسه دانشگاه
1395 / 10 / 10 تعداد تصاویر : 4
جشنواره شهید رجایی
جشنواره شهید رجایی
1394 / 01 / 26 تعداد تصاویر : 6
بهره برداری از دستگاه پلاسما فرز
بهره برداری از دستگاه پلاسما فرز
1393 / 02 / 31 تعداد تصاویر : 8
تحول سلامت در حوزه آموزش
تحول سلامت در حوزه آموزش
1395 / 10 / 10 تعداد تصاویر : 4
مراسم معارفه مدیر دانشجویی
مراسم معارفه مدیر دانشجویی
1394 / 01 / 26 تعداد تصاویر : 6
کارگاه آموزشی فرسودگی شغلی
کارگاه آموزشی فرسودگی شغلی
1393 / 02 / 31 تعداد تصاویر : 8
بررسی مشکلات مالی دانشگاه
بررسی مشکلات مالی دانشگاه
1395 / 10 / 03 تعداد تصاویر : 4
پیاده روی خانوادگی کارکنان
پیاده روی خانوادگی کارکنان
1394 / 01 / 26 تعداد تصاویر : 6
سمینار فرسودگی شغلی
سمینار فرسودگی شغلی
1393 / 02 / 31 تعداد تصاویر : 11
هشتمین سالگرد شهدای گمنام
هشتمین سالگرد شهدای گمنام
1395 / 10 / 03 تعداد تصاویر : 7
کنفرانس علمی نانو تکنولوژی
کنفرانس علمی نانو تکنولوژی
1394 / 01 / 25 تعداد تصاویر : 7
جشن علوم آزمایشگاهی(ویژه اساتید)
جشن علوم آزمایشگاهی(ویژه اساتید)
1393 / 02 / 30 تعداد تصاویر : 9
نشست فعالین فرهنگی
نشست فعالین فرهنگی
1395 / 10 / 03 تعداد تصاویر : 4
بازدید قائم مقام وزیر از  تحول سلامت
بازدید قائم مقام وزیر از تحول سلامت
1394 / 01 / 25 تعداد تصاویر : 11
جلسه هماهنگی خودمراقبتی
جلسه هماهنگی خود مراقبتی
1393 / 02 / 30 تعداد تصاویر : 3
جلسه روابط عمومی دانشگاه
جلسه روابط عمومی دانشگاه
1395 / 08 / 21 تعداد تصاویر : 3
جشن روز پرستار(معاونت درمان
جشن روز پرستار(معاونت درمان
1394 / 01 / 25 تعداد تصاویر : 8
سمینار بهداشت روانی در مدارس
سمینار بهداشت روانی در مدارس
1393 / 02 / 30 تعداد تصاویر : 5
معاونت غذا و دارو با خبرنگاران
معاونت غذا و دارو با خبرنگاران
1395 / 08 / 21 تعداد تصاویر : 4
تودیع معاون غذا و دارو
تودیع معاون غذا و دارو
1394 / 01 / 24 تعداد تصاویر : 3
بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان شهید بهشتی همزمان با طرح تحول سلامت
رونداجرای طرح تحول سلامت
1393 / 02 / 27 تعداد تصاویر : 10
شورای امر به معروف دانشگاه
شورای امر به معروف دانشگاه
1395 / 08 / 21 تعداد تصاویر : 4
جشن روز پرستار
جشن روز پرستار
1394 / 01 / 24 تعداد تصاویر : 6
آزمون کتبی قرآن کریم
آزمون کتبی قرآن کریم
1393 / 02 / 27 تعداد تصاویر : 9
تقدیر دانشجویان دندانپزشکی
تقدیر دانشجویان دندانپزشکی
1395 / 08 / 20 تعداد تصاویر : 5
جلسه قرآن پژوهی
جلسه قرآن پژوهی
1394 / 01 / 20 تعداد تصاویر : 3
ایران من جوان بمان
ایران من جوان بمان
1393 / 02 / 27 تعداد تصاویر : 6
شورای فرهنگی دانشگاه
شورای فرهنگی دانشگاه
1395 / 08 / 20 تعداد تصاویر : 4
شورای پیشنهادات کارکنان
شورای پیشنهادات کارکنان
1394 / 01 / 20 تعداد تصاویر : 3
افتتاح مرکز دیابت آران و بیدگل
افتتاح مرکز دیابت آران و بیدگل
1393 / 02 / 27 تعداد تصاویر : 18
جشن دانشجویان جدیدالورود
جشن دانشجویان جدیدالورود
1395 / 08 / 20 تعداد تصاویر : 6
بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت
بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت
1394 / 01 / 20 تعداد تصاویر : 9
جشنواره مصرف منطقی دارو
جشنواره مصرف منطقی دارو
1393 / 02 / 27 تعداد تصاویر : 12
گرامیداشت روز کارمند
گرامیداشت روز کارمند
1395 / 08 / 19 تعداد تصاویر : 6
همایش رویکردهای جدید جمعیتی
همایش رویکردهای جدید جمعیتی
1394 / 01 / 20 تعداد تصاویر : 6
جشن علوم آزمایشگاهی
جشن علوم آزمایشگاهی
1393 / 02 / 27 تعداد تصاویر : 10
شورای هماهنگی درمان
شورای هماهنگی درمان
1395 / 08 / 19 تعداد تصاویر : 3
گردهمایی کارکنان بسیجی
گردهمایی کارکنان بسیجی
1394 / 01 / 20 تعداد تصاویر : 3
جشن میلاد حضرت فاطمه(س)
جشن میلاد حضرت فاطمه(س)
1393 / 02 / 18 تعداد تصاویر : 11
کمیته دانشگاهی آنفولانزا
کمیته دانشگاهی آنفولانزا
1395 / 08 / 09 تعداد تصاویر : 4
مراسم گرامیداشت دهه فجر
مراسم گرامیداشت دهه فجر
1393 / 12 / 25 تعداد تصاویر : 9
جشن بانوی مهر
جشن بانوی مهر
1393 / 02 / 18 تعداد تصاویر : 16
شورای ورزش دانشگاه
شورای ورزش دانشگاه
1395 / 08 / 09 تعداد تصاویر : 3
افتتاح کلنیک تخصصی ابوزیدآباد
افتتاح کلنیک تخصصی ابوزیدآباد
1393 / 12 / 25 تعداد تصاویر : 3
تقدیر از برگزیدگان قرآنی
تقدیر از برگزیدگان قرآنی
1393 / 02 / 18 تعداد تصاویر : 15
حاشیه های کنگره علوم پزشکی
حاشیه های کنگره علوم پزشکی
1395 / 06 / 23 تعداد تصاویر : 12
افتتاح مرکز بهداشتی پامیلی
افتتاح مرکز بهداشتی پامیلی
1393 / 12 / 25 تعداد تصاویر : 3
جلسه فعالیت فیزیکی نوجوانان
جلسه فعالیت فیزیکی نوجوانان
1393 / 02 / 17 تعداد تصاویر : 9
اختتامیه کنگره علوم پزشکی
اختتامیه کنگره علوم پزشکی
1395 / 06 / 22 تعداد تصاویر : 12
افتتاح مرکز بهداشتی صدوقی
افتتاح مرکز بهداشتی صدوقی
1393 / 12 / 25 تعداد تصاویر : 9
مراسم روز دندان پزشک
مراسم روز دندان پزشک
1393 / 02 / 17 تعداد تصاویر : 12
سومین روز کنگره علوم پزشکی
سومین روز کنگره علوم پزشکی
1395 / 06 / 20 تعداد تصاویر : 13
معارفه دانشجویان دندان پزشکی
معارفه دانشجویان دندان پزشکی
1393 / 12 / 25 تعداد تصاویر : 6
تقدیر از کارشناسان فناوری اطلاعات
تقدیر از کارشناسان فناوری اطلاعات
1393 / 02 / 16 تعداد تصاویر : 6
دومین روز کنگره علوم پزشکی
دومین روز کنگره علوم پزشکی
1395 / 06 / 20 تعداد تصاویر : 12
همایش مرگ مغزی
همایش مرگ مغزی
1393 / 12 / 25 تعداد تصاویر : 6
دیدار فرمانده بسیج ادارات
دیدار فرمانده بسیج ادارات
1393 / 02 / 16 تعداد تصاویر : 3
اولین روز کنگره علوم پزشکی
اولین روز کنگره علوم پزشکی
1395 / 06 / 17 تعداد تصاویر : 12
تکریم رئیس بیمارستان بهشتی
تکریم رئیس بیمارستان بهشتی
1393 / 12 / 25 تعداد تصاویر : 9
بازدید رئیس دانشگاه بمناسبت روز پرستار
بازدید رئیس دانشگاه بمناسبت روز پرستار
1393 / 02 / 10 تعداد تصاویر : 11
افتتاحیه کنگره علوم پزشکی
افتتاحیه کنگره علوم پزشکی
1395 / 06 / 16 تعداد تصاویر : 14
بازدید از مرکز دیالیز
بازدید از مرکز دیالیز
1393 / 12 / 24 تعداد تصاویر : 6
روز درختکاری
روز درختکاری
1393 / 02 / 10 تعداد تصاویر : 9
شورای مدیریت بحران
شورای مدیریت بحران
1395 / 06 / 14 تعداد تصاویر : 4
سلسله جلسات آینده علم از آن ایرانیان
سلسله جلسات آینده علم از آن ایرانیان
1393 / 12 / 24 تعداد تصاویر : 6
آزمون  پیش کارورزی
آزمون پیش کارورزی
1393 / 02 / 10 تعداد تصاویر : 3
ضیافت اندیشه اساتید
ضیافت اندیشه اساتید
1395 / 06 / 14 تعداد تصاویر : 8
افتتاح پایگاه بهداشتی مسکن مهر
افتتاح پایگاه بهداشتی مسکن مهر
1393 / 12 / 24 تعداد تصاویر : 6
شورای اطلاع رسانی مجمع خیرین
شورای اطلاع رسانی مجمع خیرین
1393 / 02 / 09 تعداد تصاویر : 9
کمیته دانشگاهی سل
کمیته دانشگاهی سل
1395 / 06 / 14 تعداد تصاویر : 3
افتتاح کلنیک ویژه دندانپزشکی
افتتاح کلنیک ویژه دندانپزشکی
1393 / 12 / 24 تعداد تصاویر : 6
جشن روز پرستار
جشن روز پرستار
1393 / 02 / 09 تعداد تصاویر : 9
شورای درمان دانشگاه
شورای درمان دانشگاه
1395 / 06 / 03 تعداد تصاویر : 4
جشن میلاد حضرت رسول اکرم (ص
جشن میلاد حضرت رسول اکرم (ص
1393 / 12 / 23 تعداد تصاویر : 6
همایش نقش زن در سینما
همایش نقش زن در سینما
1393 / 02 / 09 تعداد تصاویر : 9
شورای پیشگیری مصرف مواد
شورای پیشگیری مصرف مواد
1395 / 06 / 03 تعداد تصاویر : 3
برگزاری مانور زلزله
برگزاری مانور زلزله
1393 / 12 / 23 تعداد تصاویر : 3
کارگاه علمی طغیانهای سرخک
کارگاه علمی طغیانهای سرخک
1393 / 02 / 09 تعداد تصاویر : 9
سمینار بهداشت محیط
سمینار بهداشت محیط
1395 / 06 / 03 تعداد تصاویر : 6
تجدید میثاق با شهدا
تجدید میثاق با شهدا
1393 / 12 / 23 تعداد تصاویر : 3
نشست بررسی مذاکرات هسته ای
نشست بررسی مذاکرات هسته ای
1393 / 02 / 09 تعداد تصاویر : 9
سمینار مداخله معنوی
سمینار مداخله معنوی
1395 / 06 / 03 تعداد تصاویر : 6
بزرگداشت هفته پژوهش
بزرگداشت هفته پژوهش
1393 / 12 / 23 تعداد تصاویر : 6
جلسه رابطین آموزشی
جلسه رابطین آموزشی
1393 / 02 / 07 تعداد تصاویر : 3
بزرگداشت سالگرد ارتحال امام
بزرگداشت سالگرد ارتحال امام
1395 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 4
تقدیر از فعالان فرهنگی
تقدیر از فعالان فرهنگی
1393 / 12 / 18 تعداد تصاویر : 6
کمیته جامعه ایمن
کمیته جامعه ایمن
1393 / 02 / 07 تعداد تصاویر : 6
تودیع مسئول بسیج دانشجویی
تودیع مسئول بسیج دانشجویی
1395 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 6
جلسه خبرنگاران با معاونت پژوهشی
جلسه خبرنگاران با معاونت پژوهشی
1393 / 12 / 17 تعداد تصاویر : 3
کارگاه غرب شناسی
کارگاه غرب شناسی
1393 / 02 / 07 تعداد تصاویر : 9
کنفرانس علمی هپاتیت
کنفرانس علمی هپاتیت
1395 / 05 / 24 تعداد تصاویر : 6
تئاتر صلاح صلح
تئاتر صلاح صلح
1393 / 12 / 17 تعداد تصاویر : 9
مناظره سیاسی اساتید دانشگاه
مناظره سیاسی اساتید دانشگاه
1393 / 02 / 07 تعداد تصاویر : 9
مجمع عمومی شورای صنفی
مجمع عمومی شورای صنفی
1395 / 05 / 19 تعداد تصاویر : 4
بازدید دکتر تارا از طرح تحول سلامت
بازدید دکتر تارا از طرح تحول سلامت
1393 / 12 / 17 تعداد تصاویر : 16
گفتمان مهدویت
گفتمان مهدویت
1393 / 02 / 07 تعداد تصاویر : 11
شب شعر انتظار و پایداری
شب شعر انتظار و پایداری
1395 / 05 / 19 تعداد تصاویر : 6
کارگاه قرآن پژوهی و طب
کارگاه قرآن پژوهی و طب
1393 / 12 / 11 تعداد تصاویر : 9
افتتاح شعبه بین الملل دانشگاه
افتتاح شعبه بین الملل دانشگاه
1393 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 17
تقدیر از دانشجویان برتر پردیس
تقدیر از دانشجویان برتر پردیس
1395 / 05 / 19 تعداد تصاویر : 6
جلسه شورای صنفی
جلسه شورای صنفی
1393 / 12 / 11 تعداد تصاویر : 3
عرشیان در خاک
عرشیان در خاک
1393 / 01 / 31 تعداد تصاویر : 12
ششمین همایش خیرین سلامت
ششمین همایش خیرین سلامت
1395 / 05 / 19 تعداد تصاویر : 8
افتتاح بخش شیمی درمانی متینی
افتتاح بخش شیمی درمانی متینی
1393 / 12 / 11 تعداد تصاویر : 6
کارگاه کشوری GIS
کارگاه کشوری GIS
1393 / 01 / 23 تعداد تصاویر : 12
آزمون کارشناسی ارشد
آزمون کارشناسی ارشد
1395 / 05 / 19 تعداد تصاویر : 5
تقدیر از برگزیدگان المپیاد ورزشی
تقدیر از برگزیدگان المپیاد ورزشی
1393 / 12 / 11 تعداد تصاویر : 6
افتتاح شعبه بین الملل
افتتاح شعبه بین الملل دانشگاه
1392 / 11 / 27 تعداد تصاویر : 21
تکریم و معارفه معاونت درمان
تکریم و معارفه معاونت درمان
1395 / 05 / 19 تعداد تصاویر : 6
بازدید تیم پایش وزارت بهداشت
بازدید تیم پایش وزارت بهداشت
1393 / 12 / 03 تعداد تصاویر : 3
شورای اطلاع رسانی مجمع خیرین
شورای اطلاع رسانی مجمع خیرین
1392 / 11 / 27 تعداد تصاویر : 5
شورای هماهنگی درمان
شورای هماهنگی درمان
1395 / 05 / 19 تعداد تصاویر : 5
کارگاه آموزشی خلاقیت
کارگاه آموزشی خلاقیت
1393 / 12 / 03 تعداد تصاویر : 3
گردهمایی بسیجیان بمناسبت دهه فجر
گردهمایی بسیجیان بمناسبت دهه فجر
1392 / 11 / 20 تعداد تصاویر : 15
همایش خانواده و دانشگاه
همایش خانواده و دانشگاه
1395 / 05 / 17 تعداد تصاویر : 5
بازدید نماینده از بیمارستان بهشتی
بازدید نماینده از بیمارستان بهشتی
1393 / 11 / 23 تعداد تصاویر : 3
جشن روپوش سفید
جشن روپوش سفید
1392 / 11 / 20 تعداد تصاویر : 12
گرامیداشت روز استاد
گرامیداشت روز استاد
1395 / 05 / 17 تعداد تصاویر : 6
بسیج جامعه پزشکی
بسیج جامعه پزشکی
1393 / 11 / 23 تعداد تصاویر : 6
هم اندیشی اعضاء هیئت علمی
هم اندیشی اعضاء هیئت علمی
1392 / 11 / 20 تعداد تصاویر : 3
جشن روز جهانی ماما
جشن روز جهانی ماما
1395 / 05 / 17 تعداد تصاویر : 6
شورای صنفی دانشگاه
شورای صنفی دانشگاه
1393 / 11 / 23 تعداد تصاویر : 3
نشست مطبوعاتی هفته سرطان
نشست مطبوعاتی هفته سرطان
1392 / 11 / 15 تعداد تصاویر : 6
دیدار گروه بهداشت حرفه ای با ریاست
دیدار گروه بهداشت حرفه ای با ریاست
1395 / 05 / 17 تعداد تصاویر : 6
شورای دانشگاه
شورای دانشگاه
1393 / 11 / 23 تعداد تصاویر : 3
 اولین دوره دانشجویان دندانپزشکی
اولین دوره دانشجویان دندانپزشکی
1392 / 11 / 15 تعداد تصاویر : 18
همایش درمان سکته مغزی
همایش درمان سکته مغزی
1395 / 05 / 17 تعداد تصاویر : 5
نشست بصیرت افزایی
نشست بصیرت افزایی
1393 / 11 / 23 تعداد تصاویر : 6
کمیته دانشگاهی دهه فجر
کمیته دانشگاهی دهه فجر
1392 / 11 / 06 تعداد تصاویر : 6
نشست طرح تحول سلامت
نشست طرح تحول سلامت
1395 / 05 / 11 تعداد تصاویر : 5
شورای سلامت
شورای سلامت
1393 / 11 / 16 تعداد تصاویر : 9
شورای اطلاع رسانی مجمع خیرین
شورای اطلاع رسانی مجمع خیرین
1392 / 11 / 06 تعداد تصاویر : 3
شورای آموزشی دانشگاه
شورای آموزشی دانشگاه
1395 / 05 / 11 تعداد تصاویر : 5
بازدید ریاست از شبکه بهداشت آران
بازدید ریاست از شبکه بهداشت آران
1393 / 11 / 16 تعداد تصاویر : 6
هم اندیشی اساتید
هم اندیشی اساتید
1392 / 10 / 26 تعداد تصاویر : 11
جلسه بسیج جامعه پزشکی
جلسه بسیج جامعه پزشکی
1395 / 05 / 11 تعداد تصاویر : 6
سخنرانی دکتر حسن عباسی
سخنرانی دکتر حسن عباسی
1393 / 11 / 16 تعداد تصاویر : 9
کلینیک فوق تخصصی امام رضا(ع)
(کلینیک فوق تخصصی امام رضا(ع
1392 / 10 / 26 تعداد تصاویر : 6
کمیته بیماری های غیرواگیر
کمیته بیماری های غیرواگیر
1395 / 05 / 11 تعداد تصاویر : 4
رونمایی از واکسن پنتاوالان
رونمایی از واکسن پنتاوالان
1393 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 12
مرکزبهداشتی درمانی درحال احداث حاج جواد صدوقی
مرکزبهداشتی درمانی درحال احداث
1392 / 10 / 26 تعداد تصاویر : 6
تقدیر از نخبگان قرآنی و فرهنگی
تقدیر از نخبگان قرآنی و فرهنگی
1395 / 04 / 30 تعداد تصاویر : 7
کارگاه آموزش واکسن پنتا والان
کارگاه آموزش واکسن پنتا والان
1393 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 6
ساختمان مرکز بهداشتی (اهدایی خیر محترم خانم فخار)
ساختمان مرکز بهداشتی
1392 / 10 / 26 تعداد تصاویر : 6
جشن روز بزرگداشت حکیم جرجانی
جشن روز بزرگداشت حکیم جرجانی
1395 / 04 / 30 تعداد تصاویر : 5
پنجمین دوره انتخابات شورای نظام جامع  پیشنهادات
انتخابات شورای پیشنهادات
1393 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 6
بیمارستان فوق تخصصی درحال احداث
بیمارستان فوق تخصصی درحال احداث
1392 / 10 / 25 تعداد تصاویر : 11
دیدار نوروزی ریاست و پرسنل بهشتی
دیدار نوروزی ریاست و پرسنل بهشتی
1395 / 04 / 29 تعداد تصاویر : 5
دیدار با کارشناسان بهداشت محیط
دیدار با کارشناسان بهداشت محیط
1393 / 10 / 17 تعداد تصاویر : 6
ساختمان اورژانس درحال احداث
ساختمان اورژانس درحال احداث
1392 / 10 / 25 تعداد تصاویر : 6
آیین نکوداشت میلاد حضرت فاطمه (س)
آیین نکوداشت میلاد حضرت فاطمه (س)
1395 / 04 / 29 تعداد تصاویر : 7
جلسه ستاد شاهد دانشگاه
جلسه ستاد شاهد دانشگاه
1393 / 10 / 17 تعداد تصاویر : 6
کارگاه تحلیل داده کاوی
کارگاه تحلیل داده کاوی
1392 / 10 / 25 تعداد تصاویر : 10
جلسه شورای فرهنگی
جلسه شورای فرهنگی
1395 / 04 / 29 تعداد تصاویر : 5
کرسی آزاد اندیشی
کرسی آزاد اندیشی
1393 / 10 / 17 تعداد تصاویر : 6
کمیته حجاب و عفاف
کمیته حجاب و عفاف
1392 / 10 / 23 تعداد تصاویر : 3
نشست سی سالگی دانشگاه
نشست سی سالگی دانشگاه
1395 / 04 / 29 تعداد تصاویر : 4
مراسم زیارت عاشورا
مراسم زیارت عاشورا
1393 / 10 / 17 تعداد تصاویر : 27
دیدار کارکنان هسته گزینش با معاون توسعه
دیدار کارکنان گزینش با معاون توسعه
1392 / 10 / 23 تعداد تصاویر : 3
دیدار هیئت علمی با ریاست
دیدار هیئت علمی با ریاست
1395 / 04 / 29 تعداد تصاویر : 10
بازدید از طرح تحول سلامت بهشتی
بازدید از طرح تحول سلامت بهشتی
1393 / 10 / 14 تعداد تصاویر : 6
دیدار رئیس با روسای مراکز تحقیقاتی
دیدار رئیس با روسای مراکز تحقیقاتی
1392 / 10 / 23 تعداد تصاویر : 3
افتتاح ICU بیمارستان نقوی
افتتاح ICU بیمارستان نقوی
1395 / 02 / 29 تعداد تصاویر : 4
شورای امنیت غذایی شهرستان
شورای امنیت غذایی شهرستان
1393 / 10 / 14 تعداد تصاویر : 3
دیدار با مجریان حسابداری تعهدی
دیدار با مجریان حسابداری تعهدی
1392 / 10 / 23 تعداد تصاویر : 3
کارگاه آموزش سواد رسانه ای
کارگاه آموزش سواد رسانه ای
1395 / 02 / 29 تعداد تصاویر : 3
پیاده روی روز جهانی دیابت
پیاده روی روز جهانی دیابت
1393 / 10 / 14 تعداد تصاویر : 5
بازدید از گروه رادیولوژی دانشگاه
بازدید از گروه رادیولوژی دانشگاه
1392 / 10 / 23 تعداد تصاویر : 3
افتتاح بوستان پرستار
افتتاح بوستان پرستار
1395 / 02 / 29 تعداد تصاویر : 5
(تعزیه خوانی حضرت علی اکبر(ع
تعزیه خوانی حضرت علی اکبر(ع)
1393 / 10 / 14 تعداد تصاویر : 18
بازدید ریاست دانشگاه از پایگاه بهداشتی
بازدید رئیس از پایگاه بهداشتی معنوی
1392 / 10 / 18 تعداد تصاویر : 3
کمیته سلامت مادر و کودک
کمیته سلامت مادر و کودک
1395 / 02 / 06 تعداد تصاویر : 3
سلسله جلسات تمدن شناسی
سلسله جلسات تمدن شناسی
1393 / 10 / 11 تعداد تصاویر : 3
اولین عمل پیوندقرنیه درکاشان
اولین عمل پیوند قرنیه در کاشان
1392 / 10 / 18 تعداد تصاویر : 3
دیدار ریاست با واحد فناوری اطلاعات
دیدار ریاست با واحد فناوری اطلاعات
1395 / 02 / 06 تعداد تصاویر : 4
جلسه کتاب ارزش نسبی سلامت
جلسه کتاب ارزش نسبی سلامت
1393 / 10 / 11 تعداد تصاویر : 6
تجدید میثاق کارکنان گزینش باشهدا
تجدید میثاق کارکنان گزینش باشهدا
1392 / 10 / 16 تعداد تصاویر : 11
دیدار ریاست دانشگاه با پرستاران
دیدار ریاست دانشگاه با پرستاران
1395 / 02 / 06 تعداد تصاویر : 6
کارگروه ایزو 9001
کارگروه ایزو 9001
1393 / 10 / 11 تعداد تصاویر : 3
تور تحقیقاتی داوری مقالات
تور تحقیقاتی داوری مقالات
1392 / 10 / 07 تعداد تصاویر : 18
جشن روز پرستار
جشن روز پرستار
1395 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 5
کارگروه مستندسازی نظام سلامت
کارگروه مستندسازی نظام سلامت
1393 / 10 / 11 تعداد تصاویر : 3
بازدید رئیس اورژانس کشور از اورژانس کاشان
رئیس اورژانس کشور در کاشان
1392 / 10 / 07 تعداد تصاویر : 12
جشن طلوع
جشن طلوع
1395 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 7
تقدیر از دکتر پورعباسی
تقدیر از دکتر پورعباسی
1393 / 10 / 11 تعداد تصاویر : 3
نشست هیئت بورداتاق عمل وزارتخانه
نشست هیئت بورداتاق عمل وزارتخانه
1392 / 10 / 01 تعداد تصاویر : 6
گردهمایی به مناسبت دهه فجر
گردهمایی به مناسبت دهه فجر
1395 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 6
دیدارپرسنل شبکه بهداشت آران وبیدگل
دیدارپرسنل شبکه بهداشت آران وبیدگل
1393 / 10 / 10 تعداد تصاویر : 3
نشست هیئت بورداتاق عمل وزارتخانه
نشست هیئت بورداتاق عمل وزارتخانه
1392 / 10 / 01 تعداد تصاویر : 6
افتتاح مراکز بهداشتی درمانی
افتتاح مراکز بهداشتی درمانی
1395 / 02 / 01 تعداد تصاویر : 7
بررسی موارد کودک آزاری
بررسی موارد کودک آزاری
1393 / 09 / 11 تعداد تصاویر : 3
سمینار کنترل عفونتهای بیمارستانی
سمینار کنترل عفونتهای بیمارستانی
1392 / 10 / 01 تعداد تصاویر : 9
 معارفه سرپرست دانشکده بهداشت
معارفه سرپرست دانشکده بهداشت
1395 / 01 / 29 تعداد تصاویر : 5
دیدار با آیت الله نمازی
دیدار با آیت الله نمازی
1393 / 09 / 11 تعداد تصاویر : 6
نشست خبری خیرین سلامت
نشست خبری خیرین سلامت
1392 / 10 / 01 تعداد تصاویر : 2
بازدید هیئت برد گروه تغذیه
بازدید هیئت برد گروه تغذیه
1395 / 01 / 29 تعداد تصاویر : 6
سالگرد شهدای گمنام دانشگاه
سالگرد شهدای گمنام دانشگاه
1393 / 09 / 02 تعداد تصاویر : 24
بزرگداشت هفته پژوهش
بزرگداشت هفته پژوهش
1392 / 10 / 01 تعداد تصاویر : 12
جشن روپوش سفید
جشن روپوش سفید
1395 / 01 / 29 تعداد تصاویر : 4
همایش تکریم سالمندان
همایش تکریم سالمندان
1393 / 09 / 02 تعداد تصاویر : 15
همایش دانشجویان شاهد دانشگاه
همایش دانشجویان شاهد دانشگاه
1392 / 09 / 28 تعداد تصاویر : 15
جلسه خیرین سلامت
جلسه خیرین سلامت
1394 / 12 / 17 تعداد تصاویر : 4
بزرگداشت حافظ
بزرگداشت حافظ
1393 / 08 / 27 تعداد تصاویر : 17
همایش طب سنتی
همایش طب سنتی
1392 / 09 / 28 تعداد تصاویر : 9
هفتمین سالگرد شهدای گمنام
هفتمین سالگرد شهدای گمنام
1394 / 12 / 17 تعداد تصاویر : 8
دیدار رئیس دانشگاه با سادات
دیدار رئیس دانشگاه با سادات
1393 / 08 / 27 تعداد تصاویر : 6
گرامیداشت روز دانشجو
گرامیداشت روز دانشجو
1392 / 09 / 24 تعداد تصاویر : 12
جلسه مدیران شهرستان
جلسه مدیران شهرستان
1394 / 12 / 17 تعداد تصاویر : 6
همایش پیاده روی رابطین
همایش پیاده روی رابطین
1393 / 08 / 27 تعداد تصاویر : 6
نشست گروه بالینی با ریاست دانشگاه
نشست گروه بالینی با ریاست دانشگاه
1392 / 09 / 19 تعداد تصاویر : 6
حاشیه های کنگره درمان های رفتاری
حاشیه های کنگره درمان های رفتاری
1394 / 07 / 16 تعداد تصاویر : 8
 پیاده روی هفته دفاع مقدس
پیاده روی هفته دفاع مقدس
1393 / 08 / 27 تعداد تصاویر : 6
کارگاه دانشجویی غرب شناسی
کارگاه دانشجویی غرب شناسی
1392 / 09 / 19 تعداد تصاویر : 3
کنگره موج سوم درمان های رفتاری
کنگره موج سوم درمان های رفتاری
1394 / 07 / 16 تعداد تصاویر : 9
جشنواره دانشجویی غذا
جشنواره دانشجویی غذا
1393 / 08 / 18 تعداد تصاویر : 6
گردهمایی بزرگ بسیجیان دانشگاه
گردهمایی بزرگ بسیجیان دانشگاه
1392 / 09 / 17 تعداد تصاویر : 6
جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
1394 / 07 / 15 تعداد تصاویر : 6
جشن غذا
جشن غذا
1393 / 08 / 18 تعداد تصاویر : 6
بازدید ریاست از سلف سرویس مرکزی دانشگاه
بازدید ریاست دانشگاه ازسلف سرویس
1392 / 09 / 17 تعداد تصاویر : 6
تقدیر از مقام آوران قرآنی دانشگاه
تقدیر از مقام آوران قرآنی دانشگاه
1394 / 07 / 15 تعداد تصاویر : 8
شب طنز ناخنک
شب طنز ناخنک
1393 / 08 / 18 تعداد تصاویر : 8
دیدار کارکنان هسته گزینش با ریاست دانشگاه
دیدارکارکنان هسته گزینش با ریاست
1392 / 09 / 17 تعداد تصاویر : 3
جشن شمیم مهر
جشن شمیم مهر
1394 / 07 / 15 تعداد تصاویر : 9
جشنواره غذا
جشنواره غذا
1393 / 08 / 06 تعداد تصاویر : 2
هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی کاشان
جلسه هیئت امناء دانشگاه
1392 / 09 / 17 تعداد تصاویر : 6
گرامیداشت هفته دفاع مقدس
گرامیداشت هفته دفاع مقدس
1394 / 07 / 15 تعداد تصاویر : 9
بازدید از بیمارستان بهشتی
بازدید از بیمارستان بهشتی
1393 / 08 / 06 تعداد تصاویر : 9
نشست مطبوعاتی هفته ایدز
نشست مطبوعاتی هفته ایدز
1392 / 09 / 17 تعداد تصاویر : 6
مراسم میثاق با شهدا
مراسم میثاق با شهدا
1394 / 07 / 09 تعداد تصاویر : 6
جشن روپوش سفید
جشن روپوش سفید
1393 / 08 / 06 تعداد تصاویر : 6
جلسه ستادشاهد و ایثارگران
جلسه ستاد شاهدوایثارگران
1392 / 09 / 06 تعداد تصاویر : 3
نشست خبری معاونت آموزشی
نشست خبری معاونت آموزشی
1394 / 07 / 09 تعداد تصاویر : 3
نقاشی طنز دانشجویی
نقاشی طنز دانشجویی
1393 / 08 / 06 تعداد تصاویر : 12
تقدیر از معاونت بهداشتی آران
تقدیر از معاون بهداشتی آران وبیدگل
1392 / 09 / 06 تعداد تصاویر : 11
احداث بلوک زایمانی شهید رجایی
احداث بلوک زایمانی شهید رجایی
1394 / 07 / 09 تعداد تصاویر : 4
جلسه تبیین کتاب  خدمات سلامت
جلسه تبیین کتاب خدمات سلامت
1393 / 08 / 06 تعداد تصاویر : 12
جشن بزرگ دیابت
جشن دیابت-آران وبیدگل
1392 / 09 / 06 تعداد تصاویر : 6
ثبت نام دانشجویان جدید الورود
ثبت نام دانشجویان جدید الورود
1394 / 07 / 05 تعداد تصاویر : 12
پایش عملکرد معاونت بهداشتی
پایش عملکرد معاونت بهداشتی
1393 / 08 / 01 تعداد تصاویر : 4
lمجلس ترحیم عسگر اولادی
مجلس ترحیم عسگر اولادی
1392 / 09 / 06 تعداد تصاویر : 3
رونمایی واکسن تزریقی فلج اطفال
رونمایی واکسن تزریقی فلج اطفال
1394 / 07 / 05 تعداد تصاویر : 6
تحول سلامت در بیمارستان های خصوصی
تحول سلامت در بیمارستان های خصوصی
1393 / 08 / 01 تعداد تصاویر : 3
افتتاح اورژانس پرتوی رافع
افتتاح اورژانس پرتوی رافع
1392 / 08 / 29 تعداد تصاویر : 11
مراسم روز پزشک و داروساز
مراسم روز پزشک و داروساز
1394 / 06 / 26 تعداد تصاویر : 12
نشست هیات علمی دانشکده دندانپزشکی
نشست هیات علمی دانشکده دندانپزشکی
1393 / 08 / 01 تعداد تصاویر : 3
سخنرانی حجت الاسلام قرائتی
سخنرانی حجت الاسلام قرائتی
1392 / 08 / 28 تعداد تصاویر : 15
افتتاح مرکز بهداشتی نشلج
افتتاح مرکز بهداشتی نشلج
1394 / 06 / 26 تعداد تصاویر : 6
کلنگ زنی مرکز بهداشتی سفیدشهر
کلنگ زنی مرکز بهداشتی سفیدشهر
1393 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 3
مراسم زیارت عاشورا دانشگاه
مراسم زبارت عاشورا دانشگاه
1392 / 08 / 20 تعداد تصاویر : 25
مراسم روز کارمند
مراسم روز کارمند
1394 / 06 / 25 تعداد تصاویر : 9
شورای عالی مراکز تحقیقاتی دانشگاه
شورای عالی مراکز تحقیقاتی دانشگاه
1393 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 3
مراسم گرامیداشت یوم الله 13آبان دانشگاه
مراسم گرامیداشت 13آبان دانشگاه
1392 / 08 / 18 تعداد تصاویر : 9
نشست خدمات مشاوره ای
نشست خدمات مشاوره ای
1394 / 06 / 25 تعداد تصاویر : 6
جشن شمیم مهر
جشن شمیم مهر
1393 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 8
انتخابات تشکل دانشجویی
انتخابات تشکل دانشجویی
1392 / 08 / 18 تعداد تصاویر : 12
مراسم اختتامیه کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
کنگره بین المللی فیزیولوژی وفارماکولوژی
1394 / 06 / 21 تعداد تصاویر : 32
همایش افزایش جمعیت
همایش افزایش جمعیت
1393 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 4
مراسم گرامیداشت یوم الله 13آبان
مراسم گرامیداشت یوم الله 13آبان
1392 / 08 / 18 تعداد تصاویر : 6
کنگره بین المللی فیزیولوژی
کنگره بین المللی فیزیولوژی
1394 / 06 / 18 تعداد تصاویر : 24
همایش پدران آسمانی
همایش پدران آسمانی
1393 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 11
جشن روز رادیولوژی
جشن روز رادیولوژی
1392 / 08 / 14 تعداد تصاویر : 6
جلسه ستاد بحران شهرستان
جلسه ستاد بحران شهرستان
1394 / 06 / 11 تعداد تصاویر : 3
جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود
جلسه معارفه دستیاران جدیدالورود
1393 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 6
همایش روز جهانی دیابت
همایش روز جهانی دیابت
1392 / 08 / 14 تعداد تصاویر : 9
تقدیر ریاست از آزادگان
تقدیر ریاست از آزادگان
1394 / 06 / 11 تعداد تصاویر : 3
گردهمایی بسیجیان دانشگاه
گردهمایی بسیجیان دانشگاه
1393 / 07 / 22 تعداد تصاویر : 11
آزمون جذب نیروی نظافت چی دانشگاه
آزمون جذب نیروی نظافت چی دانشگاه
1392 / 08 / 13 تعداد تصاویر : 9
بازدید از دفتر خبر واحد صدا وسیما
بازدید از دفتر خبر واحد صدا وسیما
1394 / 06 / 11 تعداد تصاویر : 3
دیدار با خانواده شهید محسن افشاری
دیدار با خانواده شهید محسن افشاری
1393 / 07 / 22 تعداد تصاویر : 5
جشن تکریم بازنشستگان
جشن تکریم بازنشستگان
1392 / 08 / 13 تعداد تصاویر : 9
تشییع شهدای غواص
تشییع شهدای غواص
1394 / 06 / 11 تعداد تصاویر : 12
نشست معاونت آموزشی با اصحاب رسانه
نشست معاونت آموزشی با اصحاب رسانه
1393 / 07 / 22 تعداد تصاویر : 5
همایش پیاده روی بانوان -منطقه فین
همایش پیاده روی بانوان-منطقه فین
1392 / 08 / 12 تعداد تصاویر : 9
جلسه هیئت مدیره نظام پرستاری
جلسه هیئت مدیره نظام پرستاری
1394 / 06 / 05 تعداد تصاویر : 6
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی
1393 / 07 / 22 تعداد تصاویر : 6
تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشگاه
معارفه معاون آموزشی دانشکده پزشکی
1392 / 08 / 12 تعداد تصاویر : 10
جلسه سوء مصرف مواد مخدر
جلسه سوء مصرف مواد مخدر
1394 / 06 / 05 تعداد تصاویر : 3
عیادت خادمین امام رضا(ع) از مرکز دیالیز
عیادت خادمین امام رضا(ع) از مرکز دیالیز
1393 / 07 / 12 تعداد تصاویر : 6
پنجمین سالگرد تدفین شهدای گمنام-شبی اول
پنجمین سالگرد تدفین شهدای گمنام
1392 / 08 / 12 تعداد تصاویر : 21
همایش سازمان های مردم نهاد
همایش سازمان های مردم نهاد
1394 / 06 / 05 تعداد تصاویر : 6
کارگاه منطقه ای بیماری تب مالت
کارگاه منطقه ای بیماری تب مالت
1393 / 07 / 12 تعداد تصاویر : 9
پنجمین سالگرد تدفین شهدای گمنام
پنجمین سالگرد تدفین شهدای گمنام
1392 / 08 / 11 تعداد تصاویر : 20
کارگاه نظارت مواد غذایی
کارگاه نظارت مواد غذایی
1394 / 06 / 03 تعداد تصاویر : 3
افتتاح طرح تحول سلامت حوزه بهداشت
افتتاح طرح تحول سلامت حوزه بهداشت
1393 / 07 / 12 تعداد تصاویر : 3
چشن هفته سلامت روان
جشن هفته سلامت روان
1392 / 08 / 11 تعداد تصاویر : 12
راهپیمایی گروه همنورد
راهپیمایی گروه همنورد
1394 / 06 / 03 تعداد تصاویر : 3
افتتاح مرکز بهداشتی روستای علوی
افتتاح مرکز بهداشتی روستای علوی
1393 / 07 / 12 تعداد تصاویر : 6
جشن عید غدیرخم
جشن عیدغدیر خم
1392 / 08 / 11 تعداد تصاویر : 10
جلسه شورای سلامت
جلسه شورای سلامت
1394 / 06 / 03 تعداد تصاویر : 3
پیاده روی کارکنان دانشگاه
پیاده روی کارکنان دانشگاه
1393 / 07 / 10 تعداد تصاویر : 3
جلسه هم اندیشی اساتید
جلسه هم اندیشی اساتید
1392 / 08 / 11 تعداد تصاویر : 10
ضیافت اندیشه اساتید
ضیافت اندیشه اساتید
1394 / 06 / 03 تعداد تصاویر : 6
دیدار مسئولین دانشگاه با امام جمعه
دیدار مسئولین دانشگاه با امام جمعه
1393 / 07 / 10 تعداد تصاویر : 3
ساختمان جدید دانشکده پرستاری
ساختمان جدید دانشکده پرستاری
1392 / 08 / 11 تعداد تصاویر : 9
نشست خبری اعتیاد
نشست خبری اعتیاد
1394 / 05 / 28 تعداد تصاویر : 3
جلسه دانشگاهی طرح تحول سلامت
جلسه دانشگاهی طرح تحول سلامت
1393 / 06 / 19 تعداد تصاویر : 9
تقدیر از دانشجویان برتر علوم پایه
1392 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 8
جلسه خیرین سلامت نشلج
جلسه خیرین سلامت نشلج
1394 / 05 / 28 تعداد تصاویر : 3
بازدید تیم نظارت از طرح تحول سلامت
بازدید تیم نظارت ازطرح تحول سلامت
1393 / 06 / 19 تعداد تصاویر : 6
کلینیک فوق تخصصی امام رضا (ع)
کلینیک فوق تخصصی امام رضا (ع)
1392 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 4
جلسه هماهنگی کنگره فیزیولوژی
جلسه هماهنگی کنگره فیزیولوژی
1394 / 05 / 28 تعداد تصاویر : 3
عیادت دکتر اعرابی از دکتر شریف
عیادت دکتر اعرابی از دکتر شریف
1393 / 06 / 17 تعداد تصاویر : 3
تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشگاه
1392 / 07 / 29 تعداد تصاویر : 10
تقدیر از هسته گزینش دانشگاه
تقدیر از هسته گزینش دانشگاه
1394 / 05 / 26 تعداد تصاویر : 5
بازدید بازرسین دانشگاه قطب
بازدید بازرسین دانشگاه قطب
1393 / 06 / 17 تعداد تصاویر : 6
مصاحبه به مناسبت هفته سلامت روان
1392 / 07 / 28 تعداد تصاویر : 10
انتخابات نظام پرستاری
انتخابات نظام پرستاری
1394 / 05 / 26 تعداد تصاویر : 6
تقدیر ریاست دانشگاه از آزادگان
تقدیر ریاست دانشگاه از آزادگان
1393 / 06 / 17 تعداد تصاویر : 3
معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی
معارفه دانشجویان جدیدالورود پزشکی
1392 / 07 / 28 تعداد تصاویر : 10
کنفرانس بیماری قلبی در بارداری
کنفرانس بیماری قلبی در بارداری
1394 / 05 / 26 تعداد تصاویر : 6
کارگاه استدلال بالینی
کارگاه استدلال بالینی
1393 / 06 / 16 تعداد تصاویر : 3
جشن شمیم مهر
جشن شمیم مهر
1392 / 07 / 22 تعداد تصاویر : 9